Ciekawe informacje

kantor

Gotówka w obcej walucie? Przeczytaj, zanim zdecydujesz ją wymienić

Wymiana walut ma zwykle związek z wyjazdem na wakacje lub powrotem z pracy wykonywanej za granicą. Polskie kantory realizują wymianę zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich walut. Kursy ustalane są m.in. dla euro, dolara amerykańskiego, dolara kanadyjskiego, czy rubla rosyjskiego. Przed wymianą gotówki dobrze wiedzieć, co determinuje kursy walut oraz kiedy są one najkorzystniejsze.

Czynniki wpływające na kurs walut

Kursy walut zmieniają się w zależności od wielu czynników. Za główne z nich przyjmuje się inflację, bilans handlowy, czy komunikaty wydawane przez banki centralne. Wahania mogą mieć również podłoże w oczekiwaniach ekspertów, czy sytuacji społecznej. Elementarna wiedza na temat kształtowania się kursów walut pomoże w podjęciu decyzji o wymianie gotówki w momencie najlepszych notowań na rynkach.

Wzrost lub spadek wartości danej waluty nie zawsze można przewidzieć. Niekiedy zmiana kursu waluty jest łatwa do rozpoznania, w innym przypadku – praktycznie niemożliwa. Inwestorzy obserwujący sytuację na rynkach finansowych potrafią określić, jak zachowania inwestorów, czy decyzje banków centralnych wpłyną na kurs danej waluty. Nie dzieje się tak zawsze. Zmienne notowania są w stanie zaskoczyć nawet ekspertów.

Kiedy kursy walut są najkorzystniejsze?

Waluty osłabiają i umacniają się w sposób nieprzewidziany. Nie można więc precyzyjnie ustalić momentu najkorzystniejszego z punktu widzenia osoby sprzedającej lub kupującej gotówkę w kantorze. Niektórym udaje się jednak ograniczać popełnianie błędów. Analizę opierają m.in. o obserwację poziomu inflacji. Zjawisko to prowadzi bowiem do podwyższania stóp procentowych. To z kolei wpływa na atrakcyjność waluty danego kraju i zwiększenie jej wartości. Można się także spodziewać, że długo utrzymująca się inflacja spowoduje osłabienie kursu.

Jakie zmienne obserwować przed wymianą waluty?

Przed wymianą gotówki dobrze jest obserwować stopy procentowe w danym kraju. Spodziewany wzrost ich wysokości prowadzi do większego popytu na walutę, a to przekłada się na wzrost jej wartości. Istotną determinantą kursów walutowych jest także sytuacja polityczna i społeczna w danym kraju. Inwestorzy są zwykle mniej zainteresowani zakupem walut z państw o niekorzystnej sytuacji społecznej. Niższy popyt przekłada się często na malejący kurs pieniądza.

Często stosowaną praktyką wśród klientów kantorów (np. w https://kantormax.net/) jest rezerwowanie dobrego kursu wymiany. Działanie to ma na celu minimalizację ryzyka związanego ze zmianą wartości danej waluty. Klient zainteresowany sprzedażą lub kupnem gotówki w kantorze ustala, że transakcja dokonana zostanie według kursu z wybranej godziny. Zwykle praktyka ta jest bezpłatna.