Ciekawe informacje

odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek – dla kogo?

Nie trzeba jeździć brawurowo ani być młodym, niedoświadczonym kierowcą, aby doszło do wypadku. Nawet osoby jeżdżące samochodem od wielu już lat i to przepisowo mogą paść ofiarą nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Może przydarzyć się on dosłownie każdemu, nawet jeśli nie jest się kierowcą ani pasażerem, tylko rowerzystą lub nawet pieszym. W takiej sytuacji przychodzi czas, aby w końcu móc skorzystać z opłacanego przez lata ubezpieczenia. Oczywiście firmy ubezpieczeniowe nie są chętne do wypłacenia odszkodowania, starają się obniżyć wysokość zadośćuczynienia po wypadku. Warto wobec tego skorzystać z pomocy renomowanej firmy odszkodowawczej.

Kto może liczyć na odszkodowanie za wypadek?

Każdej osobie będącej ofiarą wypadku komunikacyjnego przysługuje odszkodowanie. Dotyczy to kierowców, pasażerów, pieszych i rowerzystów. Prawo to traci się jednak w przypadku naruszenia zasad ruchu drogowego, znajdowania się pod wpływem alkoholu lub substancji niedozwolonych. Firmy ubezpieczeniowe zawsze biorą pod uwagę przyczynę wypadku i rozmiar powstałej szkody do wyliczenia wysokości kwoty odszkodowania. Wypadek wiąże się nie tylko ze zniszczeniem mienia w postaci pojazdu, ale często też z uszczerbkiem na zdrowiu. OC sprawcy pokrywa koszty związane z przywróceniem uszkodzonego samochodu do stanu pierwotnego, czyli sprzed wypadku. Poszkodowany może domagać się wyłączenia odszkodowania nie tylko w związku z naprawą pojazdu, ale też kosztami jego holowania i wypożyczenia auta zastępczego. Do tego dochodzą jeszcze koszty leczenia, jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Można ubiegać się o rentę i nawet o zwrot utraconego dochodu.

Problem pojawia się, gdy sprawca wypadku pozostaje nieznany ze względu na to, że uciekł z miejsca zdarzenia i poszkodowany nie ma możliwości wskazania winnego. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal może ubiegać się o odszkodowanie za poniesione obrażenia ciała Celem odszkodowania powypadkowego jest przede wszystkim finansowa rekompensata straty. Niezależnie od jej skali, zawsze warto starać się o odszkodowanie po wypadku drogowym, zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek?

Osobie poszkodowanej w wypadku drogowym przysługuje możliwość starania się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Najbliższa rodzina również może uzyskać należny zwrot kosztów związanych z leczeniem i pochówkiem w przypadku śmierci poszkodowanego. Warto też wiedzieć, że możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny sprzed lat. W przypadku sprawcy skazanego wyrokiem karnym przedawnienie wynosi aż 20 lat od wypadku. Na ubieganie się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego osoba poszkodowana ma 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za zdarzenie (zgodnie z prawem do nawet 10 lat od daty wypadku/kolizji).

Chcąc uzyskać odszkodowanie za wypadek, należy skierować swoje roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Jako że firm ubezpieczeniowe robią wszystko, aby wypłacić jak najmniejszą kwotę odszkodowania, warto skorzystać z usług doświadczonych profesjonalistów, czyli renomowanej kancelarii specjalizuje się w odszkodowaniach powypadkowych. Pomogą przygotować potrzebną dokumentację i odzyskać należne odszkodowanie w pełnej kwocie. Do ubiegania się o wypłacenie odszkodowania po wypadku niezbędne są dane sprawcy, czyli jego imię i nazwisko, numer polisy OC i numer PESEL oraz numer rejestracyjny samochodu, jego model i marka. Jeśli sprawca nie chce dobrowolnie podać tych danych, to należy wezwać niezwłocznie policję. Mając już skompletowaną całą dokumentację, należy dostarczyć ją ubezpieczycielowi, któremu zgłosiło się szkodę.

Co będzie potrzebne w przypadku odszkodowania po wypadku w pracy?

Do wypadku może dojść także podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Osobie poszkodowanej należy się jednorazowe odszkodowanie za wypadek, co wymaga złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba dołączyć do niego zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wszystkie informacje dotyczące leczenia i rehabilitacji. Niezbędna jest dokumentacja medyczna, prawomocny wyrok sądu pracy i protokół sporządzony przez pracodawcę z informacjami dotyczącymi przyczyn i okoliczności zdarzenia. Możliwe jest również ubieganie się o odszkodowanie od pracodawcy lub od swojego ubezpieczyciela oraz z polisy NNW. Odszkodowanie za wypadek w pracy może mieć różne formy: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, jednorazowego odszkodowania, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, dodatku pielęgnacyjnego, pokrycia wydatków związanych z leczeniem. Rodzinie osoby poszkodowanej w wypadku także przysługuje jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej.