Ciekawe informacje

surowce wtórne

Utylizacja odpadów i wykorzystanie surowców wtórnych

Utylizacja odpadów Geomar – proces polega na uszkodzeniu materiałów czy przygotowaniu do powtórnego zastosowania produktów, jakie straciły wartość użytkową. Prócz znaczenia ekonomicznego ma ona znaczenie sanitarne, ponieważ likwiduje możliwe ogniska dolegliwości zakaźnych. Przeważnie wykorzystywanym sposobem utylizacji jest spalanie.

Czym są surowce wtórne

Dokładnie mówiąc są to odpady oraz wszystkie wybrane artykuły nadające się do dalszego usprawniania. Jeśli pod słowem utylizacja odpadów rozumie się zastosowanie śmieci jak materiałów wtórnych, to czy to wypadkiem nie wiąże się z określeniem takim jak odzysk odpadów? Czy utylizację przypadkiem nie rozumiemy zbyt potocznie jako uszkodzenie odpadów? One będą zawsze, można je co najwyżej w pewien sposób przekształcać. Pojawiać śmieci nam się będą wszędzie, bez względu na to którą technologią będziemy je chcieli potraktować.

Segregacja śmieci

Podstawowymi źródłami tworzenia śmieci komunalnych są gospodarstwa domowe i handel, usługi oraz rzemiosło, szkolnictwo, obiekty krajoznawcze, targowiska. Określa się, iż przeciętny mieszkaniec wyrzuca rocznie: 80 kg śmieci artykułów konsumpcyjnych, niespełna 50 kg papieru, 20 kg szkła, ok. 10 kg metalu. Surowce wtórne takie jak papier, tworzywa syntetyczne, szkło, metale, tekstylia wynoszą ok. 30 proc. masy śmieci. Jak segregować śmieci oraz dobrze doprowadzać odzysk? Istotny sposób segregacji śmieci wyznaczają gminy, w jakich mieszkamy.

Odpady przemysłowe oraz społeczne

Produkcja śmieci podnosi się z roku na rok, stwarzając duże niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Jeden spośród priorytetów ekologów na całym globie to rozumowa gospodarka odpadami, nie jedynie przemysłowymi, lecz też komunalnymi. Statystyki stają się jeszcze korzystniejsze, natomiast nadal są niesatysfakcjonujące. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce świadczą o tymże, iż do końca roku 2014 powinniśmy odzyskiwać minimum 60% odpadów społecznych oraz poddawać odzyskowi prawie 55%.

Zagrożenie dla środowiska

Większości śmieci gospodarczych nie można powtórnie zastosować, natomiast wedle informacji GUS w 2013 roku wykształcono ich oraz przechowywano przeszło 1690 milionów ton – z pominięciem śmieci komunalnych. Owa liczba wciąż wzrasta, natomiast mnóstwo spośród nich ma wartości powodujące, iż są to odpady groźne: są łatwopalne, podatne, wrażliwe na rdzę, natomiast poprzez to ciężkie do przechowywania. Z tego względu przed utylizacją winno się je unieszkodliwić, aby nie szkodziły otoczeniu, ludzkiemu zdrowiu i życiu. Właściwe działanie z tymże specyficznym rodzajem zabrudzeń często wymusza na inwestorach zatrudnienie spółki zewnętrznej, jaka odpowiednio zajmie się ich utylizacją.